K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.Více o cookiesSouhlasím

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu nakupnigalerie.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně
vyjma obchodního partnera zajišťujícího provoz (prodej) a společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. (Heureka.cz) za učelem služby ověřeno zákazníky(http://overeno.heureka.cz/).

Provozovatelem internetových stránek je společnost EDCOM, spol. s r.o., se sídlem v Praze, 28. Pluku 7, IČO 26772752, zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92712. Na základě smlouvy o provozování internetového obchodu na stránkách www.nakupnigalerie.cz jsou veškeré činnosti vyplývající s provozem (prodejem) internetového obchodu zajišťovány společností SOFTCOM GROUP, spol. s r.o., se sídlem v Praze, 28. Pluku 7, IČO 25623290, zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 55862.

Kupující souhlasí s tím, aby společnost Softcom Group, spol. s r.o. v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala jeho osobní údaje. Uživatel bere na vědomí, že správcem údajů je společnost Softcom Group, spol. s r.o. (dále jen „Správce“).
Uživatel uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům - zejména k zasílání obchodních sdělení, newsletterů, nabídek produktů a služeb, zvýhodněných cenových nabídek a informacích o soutěžích, a to prostřednictvím elektronické komunikace (emailem) a dále k zajištění přípravy a plnění smluv nebo objednávek a následnou fakturaci, včetně případného řešení reklamací. Za účelem splnění zpracování uvedených skupin činností (cíle) budou zpracovávány následující osobní údaje:
- jméno, příjmení,
- adresa bydliště,
- email,
- telefon,
- bankovní spojení,
- u firem IČ a DIČ
(dále jen „osobní údaje“).

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění konkrétního účelu. Fakturační údaje musíme ponechávat v evidenci z právní povinnosti podle zákona o DPH po dobu 10-ti let. Kontaktní údaje z titulu oprávněného zájmu v souladu se zákonem používáme i pro zasílání e-mailových nabídek, pozvánek, tištěných a dalších propagačních materiálů. Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé zprávy.
Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám. Příjemci osobních údajů mohou být pouze zpracovatelé Správce, kteří pro Správce osobní údaje zpracovávají za účelem uvedených cílů.
Uživatel udělením souhlasu potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné.


Uživatel udělením souhlasu dále prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, zejména:
- právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům,
- právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
- právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
- právo na přenositelnost svých osobních údajů,
- právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
- právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Správce je oprávněn svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude Uživatel vyrozuměn.
Kontakt: gdpr@softcom.cz